SK EN
Zima Sportova akademia Spindlerov Mlyn_CZE Ondra Sportova akademia Spindlerov Mlyn_CZE Mesiac Rastkogel_AT Trail running Torsee_AT Svist horsky (Marmota marmota) Po daždi Za plotom Dvojicky Horec clusiov (Gentiana clusii) Dvaja Velke Rovne_SK